sabato 21 gennaio 2012

Questa Fratelli è una preghiera Lakota che il nostro fratello Ta-Tanka I-Yotank, ha trovato, l'ha riportata alla vita, chiedendo conferma della sua traduzione a un suo amico Nativo Americano, gentilmente mi ha concesso di pubblicarla qui! Quindi eccola!

Tȟuŋkášila, Uŋčí Makȟa wamákȟaškaŋya
takuye tópakiya lená tȟáwaič’iya naŋká.
Na makȟa wíta kiŋ lé, čhaŋnúŋpa kiŋ lé,
ikčé wičháša hená úŋkawáŋlwačalapi,
wičhóuŋčhaǧe topá kiŋ lená wičhótak’uŋšni
hínaíŋpi eša hená kakúš’éš’eya naíŋš yo!
Tȟuŋkášila, úŋšimala yo!
Óhuŋkešni na wakȟáŋyela hená iyúškiŋyan
zaníya mánipi kte
wókiye káǧa yo!
Táku Wakȟáŋ ečékteyá hoúčhičhiya po!
Mázani kte! Waŋhi kte!
Tȟuŋkášila, hočhíči yeló!
Úŋšimala yo! Ómakiya yo!
Mitákuye Oyás’iŋ.


Nonno Sacro, Sacra Nonna Terra rimanete a chiamare a voi 
i fratelli animali ed i quattro venti.
A questa isola-terra, a questa Sacra Pipa,
a questi indiani dalla breve vita,
all’antica generazione non numerosa sparsa ai quattro venti
con gioia auguro  loro di ritornare poco alla volta!
Nonno Sacro, abbi pietà di me!
Lentamente, miracolosamente, felicemente
ed in salute accompagnali.
Parlami!
Spiriti Sacri, solo tutti voi chiamati i grandi!
Vittorioso metallo leggero! Vittoriose punte di freccia!
Nonno Sacro, ho fatto per te il cerchio!
Abbi pietà di me! Aiutami!
Tutti siamo fratelli.


Sacred Grandfather, Sacred Grandmother Earth, linger on summoning
the brother animals and the four winds.
To this earth-island, to this Sacred Pipe,
to these short-lived indians,
to the ancient, meagre, scattered by the four winds generation
merrily I bid a piecemeal return!
Sacred Grandfather, have pity on me!
Slowly, miraculously, happily, safely
go with them.
Talk to me!
Sacred Spirits, none but you called the greats.
Triumphant light metal! Triumphant arrow heads!
Sacred Grandfather, for you I did make the Circle!
Have pity on me! Help me!
We all are brothers.

Nessun commento:

Posta un commento